Zapraszamy

Szkoła Administracji Samorządowej Sp. z o. o. zaprasza na seminarium współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nt:

"Nowe zadania organów gminy w zakresie budowy komunalnych systemów gospodarowania odpadami"

  • specjalny program adresowany do urzędników i radnych  gmin
  • szkolenia, doradztwo i konsultacje, dobre praktyki
  • skutki nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dla kluczowych uchwał

Podczas seminariów uczestnicy dowiedzą się:

  • Jak różnicować taryfy? – problemy z budynkami wielorodzinnymi
  • Co zrobić gdy nie udało się rozstrzygnąć przetargu na odbiór odpadów komunalnych przed 1 lipca ?- jak dobrze zawrzeć umowę z wykonawcą?  
  • Jak wydawać decyzje nakładające obowiązki na właściciela? – kontrola, konsekwencje niezgłoszenia zmian
  • Jakie są konsekwencje nie wdrożenia bądź złego wdrożenia systemu gospodarki odpadami dla samorządu gminnego?

Korzyści jakie uzyskują gminy i jej przedstawiciele uczestniczący w programie :

  • eksperckie konsultacje w zakresie wdrażania systemu gospodarki odpadami
  • pomoc prawną w zweryfikowaniu uchwał i dokumentów związanych z systemem gospodarki odpadami
  • wiedzę praktyczną we wprowadzaniu regulacji w życie

Seminaria skierowane do pracowników urzędów gmin oraz radnych gminnych z 16 województw:

•          pomorskiego,
•          łódzkiego,
•          mazowieckiego,
•          małopolskiego,
•          podkarpackiego,
•          zachodniopomorskiego,
•          wielkopolskiego,
•          lubelskiego,
•          śląskiego,
•          dolnośląskiego
•          świętokrzyskiego
•          lubuskiego
•          podlaskiego
•          kujawsko-pomorskiego
•          warmińsko-mazurskiego
•          opolskiego

Dowiedz się więcej o terminie seminarium w Twoim województwie