Podsumowanie projektu

Szkoła Administracji Samorządowej Sp. z o. o. w okresie od1 marca do 31 sierpnia 2013. realizowała projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: „Nowe zadania organów gminy w zakresie budowy komunalnych systemów gospodarowania odpadami”, w ramach którego odbyło się 16 seminariów na terenie całego.

W seminariach uczestniczyło 309 samorządowców ze 170 samorządów.

Seminaria odbywały się odpowiednio:

10 maja 2013 – Poznań
16 maja 2013 – Katowice
17 maja 2013 – Warszawa
24 maja 2013 – Łódź
29 maja 2013 – Warszawa
4 czerwca 2013 – Kraków
7 czerwca 2013 – Szczecin
7 czerwca 2013 – Wrocław
13 czerwca 2013 – Kielce
13 czerwca 2013 – Opole
14 czerwca 2013 - Zielona Góra
14 czerwca 2013 – Gdańsk
21 czerwca 2013 – Olsztyn
3 lipiec 2013 – Białystok
4 lipiec 2013 – Lublin
8 lipiec 2013 - Toruń

Zajęcia prowadzili wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie gospodarowania odpadami komunalnymi:

Jędrzej Bujny - doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa i Nauki  o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, współpracownik Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners spółka komandytowa, autor wielu publikacji poświęconych m. in. problematyce gospodarki komunalnej, doświadczony trener prowadzący szkolenia z zakresu materialnego prawa administracyjnego.

Jędrzej  Klatka- radca prawny  partner Kancelarii Radców Prawnych Klatka i Partnerzy w Katowicach. Od 1994 roku zajmuje się prawem ochrony środowiska w tym roku rozpoczął obsługę prawną Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach - organu administracji nakładającego kary pieniężne za naruszenie wymogów ochrony środowiska. Od 2005 roku jest ekspertem Polskiej Izby Ekologii w zakresie Prawa ochrony środowiska. Od 2003 roku prowadzi wykłady i egzaminy z Prawa ochrony środowiska. Jest jednym z czterech ekspertów Ministerstwa Środowiska udzielającym odpowiedzi na pytania gmin przy wdrażaniu znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wspólnie     z zespołem prawników swojej Kancelarii napisał książkę pod tytułem „Gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poradnik dla gmin” wydaną w kwietniu 2012 r. przez Wydawnictwo Wolters Kluwer. Prowadzi specjalistyczny serwis internetowy www.prawosmieciowe.pl.

Maciej Kiełbus - doktorant w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się m.in. w procedurze administracyjnej i sądowo-administracyjnej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu procedury administracyjnej. Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego i procedury administracyjnej. Lider Działu Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners sp. k. w Poznaniu.

Zajęcia miały charakter wykładów z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz pokazaniem dobrych praktyk w tworzeniu nowego systemy gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Uczestnicy bardzo wysoko ocenili poziom seminariów.

W seminariach naszych uczestniczyli samorządowcy zaangażowani w swoich gminach w proces wdrażania systemów gospodarowania odpadami, a także radni.

Z testów przeprowadzanych podczas seminariów wynika że uczestnicy posiadali dużą wiedzę na temat wdrażania nowych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi, a udział w seminariach pozwolił ugruntować posiadaną wiedzę.

Celem głównym projektu było upowszechnienie wśród przedstawicieli samorządu gminnego, tak organów wykonawczych jak i rad, wiedzy o obowiązku, potrzebie i sposobach budowania rzetelnego systemu gospodarki odpadami. Cel został osiągnięty.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy.